zondag 7 april 2013

Koptienden Blaricum 1679De namen en het folionummer.

Harmen Corn 64
Ghijsbert Rutgersz 64
Peter Jan Coppesz 64
Peter Willemsz 64
Lubbert Tijmansz 64
Gerbert Corn Brechtersz 64
Ghijsbert Corn 65
Ghijsbert Dircksz 65
Brechter Steffensz 65
Dirck Rutgersz 66
Toenis Crijnen 66
Claes Jansz Pangelaer 66
Leeu Ghijsbertsz 66
Jacob Coppen 66
Peter Harmansz 66
Leeu Steffensz 67
Frans Jacobsz 67
Claes Jan Ebbesz 67
Ysaack Claesz 67
Tijman Jacob Gerritsz 67
Jan Heijn Dircksz 67
Evert Heijn Roelen 68
Wijchert Jansz 68
Frans Sijmansz 68
Willem Petersz 68
Tijman Jan Coppen 68
Reijer Jansz 68
Toenis Jan Rutten 69
Claes Willemsz 69
Harman Jan Ebbesz 69
Jan Peter Willemsz 69
Willem Jan Ebbesz 69
Jan Harmansz 69
Willem Heijn 70
Willem Jacob Ghijsbertsz 70
Jacob Brechtersz 70
Grietgen Steffens 70
Aeltgen Rutte 70
Jan Lubbertsz Puijck 70
Jan Rut Vlijegen 71
Jacob Rut Vlijegen 71
Rool Meusse 71
Corn Jacob Jan Harmansz 71
De Pot ,tot Blarkom, 71
Toenis Brechtersz 71
Lubbert Jansz 72
Peter Toenisz 72
Rutger Ysaacksz 72
Heijn Sijmansz 72
Jacob Hramansz Ebbertsz ,de weeskinderen van, 73
Harmanz Mijchghijelsz 73
Vroutgen Heijn 73
Gerrit Jansz Snijder 73
Willem Jacob Willemsz 74
Willem Claes Jansz 74
Tijman Toenisz 74
Steffen Harmansz 74
Rutger Rutgersz 74
Lambert Elbert Coppen 74
Rutger Heijn 75
Trijntgen Toenis 75
Heijn Jacobsz Comin 75
Heijn Gerrit Bortsz 75
Claes Corsse 75
Rutger Rutger Jan Reijersz 75
Adriaen Lamffen 76
Jan Tijman Coppen 76
Heijn Meeuisse 76
Jan Jansz Moolenaer 76
Melijs Willemsz 76
Heijn Ysaacksz 76
Harman Harmansz de Jonge 77
Jan Meijnsz 77
Rutger Heijn de Jonger 77
Claes Lamffe 77
Jan Peter Harmansz 77
Jacob Coppen de Jonge 77
Willem Heijn Decker 77
Heijn Jansz Backer 77
Jan Bartelemeusse 78
Deleyan Tijmansz 78
Tijs Reijersz 78
Bort Gerritsz 78
Evert Gerritsz 78
Toenis Gerritsz 78
Volvken Rijcksz 78
Rijck Aertsz van Lare 79
Ebbe Jansz Vos 79
Rool Fransz 79
Claes Claesz 79
Gerrit Deurkant ,schout tot Blarkom, 79
Willem Corn Lambertsz 79
Steffen Toenis Brechtersz 80
Jan Gerrit Jan Lubbertsz 80
Meijns Heijn 80
Adriaen Corn Koster 80
Jacob Jan Crijne 80
Jacob Sijmonsz 81
Meuijs Harmansz ,het weeskint van, 81
Lambert Lambertsz Puijck 81
Corn Willemsz Ruijmuijts 81
Tijman Harmansz Tijmansz  81
Marten Jacobsz 81
Jan Ebbesz Wiltvan 82
Ghijsbert Bortsz 82
Heijn Willem Roolen 82
Jan Jansz Verwer 82
Willem Jansz Verwer 82
Lambert Jansz  Verwer 82
Dirck Jacobsz Coppen 83
Dirckjen Marten ,tot Naarden, 83
Jan Toenis Jan Rutten 83
Jacob Heijn Sijmonsz 83
Willem Jacob Harmansz 83
Ghijsbert Rutger Ysaacksz 84
Willem Heijn Decker ,de weeskinderen van, 84
Gerrutgen Peters 84
Jannigen Willem Pijlen ,de erfgenamen van, 84
Heijn Evertsz 84
Gerrit/Gerritgen Gerberts 84
Peter Gerbertsz 85
Jacob Gerbertsz 85
Heijn Gerbert Rijcksz 85
Marrigen Jacobs 85
Tijman Toenisz Ramaker 85
Willem Corn Ruijter ,van Eijmenes, ,de weeskinderen van, 86
Meuis Toenissen 86
Jacob Rutgersz 86
Willem Heijn Sijmansz 86
Elbert Heijn Evertsz 86
Eijbe Jans 87
Jan Claes Gerritsz 87
Lambert Tijman Jacop Gerritsz 87
Willem Elbertsz 87
Frans Woebertsz  87
Eijbertgen Ellers 87
Ebbe Claesz Backer 88
Looch Jacobsz 88
Dirck Harmansz 88
Tijman Jacob Decker 89

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl